نگاهی اجمالی به فعالیت های حوزه علمیه سمنان

45
در این برنامه مدیر حوزه علمیه سمنان به بررسی فعالیت های علمی، تبلیغی مدارس علمیه استان سمنان می پردازد
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel