گفتگو با آقای الیاس اوماخانوف معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه

99

برنامه تلویزیونی سفیران به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی با سایر کشور ها در گفتگو با عالی ترین مقام کشور مورد نظر در ایران می پردازد. سفیران در دفتر خود سفیران، جایی که تا کنون کمتر دیده شده است در فضای صمیمانه به گفتگو می نشینند. این برنامه گفتگو با آقای الیاس اوماخانوف معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه تهیه کننده و مجری: عبداله عبدی