بازدید دکتر نوبخت و دکتر غلامی از شهرک علمی و تحقیقاتی

193
بازدید دکتر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
pixel