ما نادرست شهرهایمان را اداره می کنیم، یک فرصت! | شادناز عزیزی | تداکس تهران سالن

1,209
تداکس تهران | TEDxTehran 1.1 هزار دنبال‌ کننده
ما در عصری زندگی می کنیم که هیچ یک از رویکردهای اقتصادی جهانی کشورهای پردرآمد، با آن چه که در ایران شاهدش هستیم هم خوانی ای ندارد. به علاوه، برای اولین بار است که به واسطه ی تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده در ایران، به سمت پیشرفت و دست یابی به سطح والایی از ظرفیت های موجود-از لحاظ تئوری و فهم موضوع-در این رابطه سوق پیدا کرده ایم؛ مسئله ای که می تواند مقدمه ای بر سازمان دهی مجدد سطح جدیدی از یک سازمان انسانی باشد؛ سازمانی که امید می رود بتواند با کنترل جمعی اعضایش، بر بی نظمی سازمانی موجود چیره شود.
pixel