جراحی مولتیپل زد پلاستی در یک کودک

245
جراحی مولتیپل زد پلاستی در یک کودک ۳ ساله که قبلا در تهران جراحی شده و یکی از انگشتان صاف نمیشه جراحی توسط دکتر محسن مردانی کیوی ۱۰شهریور ۱۳۹۸ بیمارستان قائم
pixel