برنامه « شب قصه » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 24 خرداد 99

25
11987 - "شب قصه" به تهیه کنندگی وکارگردانی امیرحسین محمودی فرد در 26 قسمت،داستانهایی ازمتون کهن ایرانی( شاهنامه فردوسی،پنج گنج نظامی،منطق¬الطیر عطارنیشابوری ومثنوی معنوی مولانا)راانتخاب وقصه گوی برنامه(دکتر عطاالله کوپال) از چهره‌های مطرح ادبیات وهنرکشور،با قرائت صحیح، بیان و لحن جذاب این داستانها راروایت میکند .همچنین استاد علی اشرف صندوق آبادی ازاساتید برجسته خوشنویسی ابیاتی ازداستان رانگارش وآقایان بهروزشیری آهنگسازونوازنده تار،سه تاروعود به همراه میثم منتظران (تنبک)راوی برنامه راهمراهی میکنند .
pixel