صفات پرکاربرد متضاد در ترکی استانبولی

876
876 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تدریس ترکی استانبولی در استانبول 05449434297 عضو صفحه اینستاگرام ما بشوید لطفا