نخستین مرکز پزشکی تخصصی زخم های دیابتی کشور در جهاددانشگاهی واحد ارومیه

71

گزارش صدا و سیمای آذربایجان غربی از فعالیت نخستین مرکز پزشکی تخصصی زخم های دیابتی کشور در جهاددانشگاهی واحد ارومیه