باتری های تروپیکال سپاهان باتری مخصوص مناطق گرمسیری

132
سپاهان باتری، باتری های مخصوص مناطق گرمسیر یا تروپیکال را به گونه ای طراحی کرده است که مانع از کاهش طول عمر باتری در شرایط آب و هوایی گرم شود، چرا که بر اساس گفته انجمن نگهداری از خودرو، دو عامل اصلی خرابی باتری خودروها گرما و شارژ بیش از حد است.
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel