عزاداری هیئت جوانان ثارالله در نجف اشرف

396

عزاداری هیئت جوانان ثارالله شهرستان بروجرد در کنار حرم امیرالمومنین حضرت علی (ع)