گزارش خبر شبکه سیمای خراسان رضوی از پروژه سپهتن مرکز تحقیقات سجاد

511
سامانه پایش حمل‌ و نقل هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) توسط مرکز تحقیقات سجاد، طراحی و ساخته شده و تاکنون موفق به اخذ تاییدیه‌های فنی لازم از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و فاوا پلیس راهور شده است و در حال حاضر، به مرحله تولید انبوه رسیده است.
امیر
%59
کارگردان: نیما اقلیما مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
امیر
pixel