مشاوره برندسازی (برندینگ) و ایجاد و حفظ برند

74

برندسازی یا برندینگ، باعث میشود که یک نام و تصویر منحصر به فرد برای یک محصول یا کالا در ذهن مشتری تولید شود، همچنین سازمان شما را از رقبایتان متمایز میسازد. ایجاد و حفظ نام تجاری چگونه به سازمان شما کمک مینماید؟ با ایجاد و حفظ نام تجاری، شرکتها میتوانند برند و نام خود را تثبیت نمایند و از این طریق میتوانند کاری کنند که وقتی مشتریان می خواهند خرید نمایند تنها برند آنها در ذهنشان شکل گیرد و در نهایت زمانی که این اتفاق بیفتد، میزان خرید مشتریان از آن شرکت افزایش می یابد.

گروه کلید
گروه کلید 15 دنبال کننده