قسمت7:داستان زندگی راشل کوری Rachel Corrie (ریچل)

1,075

قسمت 7 شکوفه های زیتون - کارگردان: مجتبی لطفی کرامتی - شبکه مستند سیما.داستان زندگی ریچل آلین کوری (در ایران؛ راشل کوری )، دانشجوی 23 ساله آمریکایی که برای حمایت از کودکان فلسطینی و تشکیل سپرانسانی به غزه سفر کرد و زیر چرخ های بولدوزر اسراییلی له شد. { پژوهشگر و نویسنده : دکتر الهه خانی آرانی / تهیه کننده: راحله صابری آبکوهی / دوبله: سعیده آغویی -نوید نوروزی / مشاورکارگردان: دکتر لبخند نعمتیان }