چقدر بدون لباس و تجهیزات میتونیم روی هر سیاره زنده بمونیم؟

170
اگه بتونیم نفسمون رو نگه داریم و هیچ پوشش مخصوصی نداشته باشیم، چقدر میتونیم روی هر سیاره از منظومه شمسی زنده بمونیم؟ --- میلاد عابدینی: MiladAbedini.com من را دراینستاگرام دنبال کنید: @MiladAbedinicom
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
%82
کارگردان: پیمان قاسم خانی مدت زمان: یک ساعت و 47 دقیقه
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
pixel