قوت گرفتن فرضیه خربکارای نفوذی‌ها در ماجرای سقوط هواپیما با این ویدیو

42,232
ریتم زندگی 22 هزار دنبال‌ کننده

کشفیات و صحبت‌های عجیب و قابل تامل امید دانا، فعال سیاسی، ناسیونالیستِ زرتشتی از احتمال خربکارای نفوذی‌ها در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی!

ریتم زندگی 22 هزار دنبال کننده
pixel