شبیه سازی انفجار زیر آب روی یک سازه ساندویچی فولادی در نرم افزار آباکوس

92

برای تهیه فایل ویدئویی فارسی قدم به قدم به همراه فایل های نرم افزاری می توانید به وبسایت www.abaqusfem.com مراجعه نمائید.