اردک‌ماهی، شکارچی بی‌رحم آب شیرین

920

اردک‌ماهی (نام علمی: Esox lucius)، از ماهیان حوضه آبریز خزر است که به تعدادی از آب‌های داخلی دیگر ایران نیز پیوند زده شده است. توان ورود به آب‌های لب‌شور مثل دریای خزر را نیز دارد. شکارچی قهاری است، به حدی که حتی مدفوعش برای سایر ماهیان هشدار بوده و از آن فرار می‌کنند، از این رو اردک ماهی نیز برای انجام دفع، به جایی دور از شکارگاه خود می‌رود. از ماهی تا پرندگان آبزی اهلی و وحشی هدف حمله اردک ماهی هستند. سرعت این ماهی 3 متر برثانیه است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/inland/Esox-lucius.html

pixel