از اسطوره و اوهام با علی اکبر صادقی

1,211
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

علی اکبر صادقی یکی از مهم ترین نقاش های تاریخ معاصر هنر ایران است. نمایشگاهی از آثار او در رشته های نقاشی، مجسمه سازی و انیمیشن تا ۲۵ فروردین در موزهٔ هنرهای معاصر تهران برقرار است. به همین بهانه نگاهی داشتیم به کارنامهٔ هنری صادقی و مهمترین آثار او. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده