مانی حقیقی؛ در ستایش جدی نگرفتن

1,596
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

در این ویدیو به دنبال پاسخ به این سوال رفته ایم که تا چه اندازه رویکرد نمادگرایانه و تاویل پذیر نسبت به کارهای مانی حقیقی صحیح است؟ آیا در پشت آثار نسبتا پیچیده و ناهمگون حقیقی معنایی پنهان شده است؟www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده
rastakadineh

rastakadineh

1 سال پیش
بیچاره مانی حقیقی که هفدانگ باید زنده اش بکنه بعد شکست در گیشه