9دقیقه آموزش فارسی فاینالکات رایگان ، نظم در تدوین فیلم

391
فاینالکات نیز از قاعده داشتن نظم در تدوین فیلم مستثنا نیست. در این آموزش که مدت زمان آن 9 دقیقه بوده و بخشی از پکیج حرفه ای آموزش فاینالکات به فارسی در ایران میباشد،شما یاد خواهید گرفت که چرا باید در زمان تدوین فیلم با فاینالکات نظم داشته باشید. برای مشاهده همه ویدیوها و تهیه این پکیج حرفه ای به صفحه زیر وارد شوید https://www.manisoft.ir/course/package/fcpx10403
مانی سافت 670 دنبال کننده
pixel