گفتگو با دیتر بوهلن در برنامه Raabigramm

240

گپ و گفتگوی دوستانه Stefan Raab با دیتر بوهلن . برنامه Raabigramm ، پخش شده در TV Total . تاریخ: 2012 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 472 دنبال کننده