پیشنهاد مبدا، حالت دوم

155,333

پیشنهاد مبدا، یکی از قابلیت‌های هوشمند تپ‌سی است. این قابلیت، در یک منطقه‌ی خاص، مبدا انتخابی شما را طی چند سفر اخیرتان، به خاطر می‌سپارد و در سفرهای بعدی، به صورت اتوماتیک، همان نقطه را به عنوان مبدا انتخاب می‌کند (البته طبیعتا همیشه امکان تغییر مبدا وجود دارد). به این ترتیب اگر شما در خانه هستید و در چند سفر اخیر خود برای درخواست سفر، مبدا خود را ابتدای کوچه انتخاب می‌کنید، اپلیکیشن این رفتار را یاد گرفته و دفعات بعد، زمانی که از خانه قصد سفر می‌کنید، ابتدای کوچه را برای شما به عنوان مبدا انتخاب می‌کند.

TAP30
TAP30 126 دنبال کننده