طرح جهش تولید دانشگاه علم و صنعت ایران

27
طرح جهش تولید دانشگاه علم و صنعت ایران ویژه اساتید استفاده از حمایت و مشاوره های مدیریتی و حقوقی بهره مندی از امتیازات گرنت پژوهشی بهره مندی از فرصت های جذب سرمایه گذار بهره‌مندی از سرمایه اولیه راه‌اندازی به طور متوسط 50 میلیون تومانی
زیرنظر
%84
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: یک ساعت و 28 دقیقه
زیرنظر
pixel