اسکنر ZEB-REVO در هتل المپیک

476

انجام اسکن لیزری با دستگاه جدید انقلابی GeoSLAM ZEB-REVO در محل اولین همایش و نمایشگاه صنعت ساخت در هتل المپیک ، 2 اسفند ماه 1396 - اطلاعات فنی: www.nprco.com/gs