آلبوم تصاویر مراسم هجدهمین سالگرد تاسیس موسسه نیکوکاری رعدالغدیر

157

موسسه نیکوکاری رعدالغدیر ارائه دهنده خدمات صددرصد رایگان آموزشی، توانبخشی، کارآفرینی، درمانی و دندانپزشکی به معلولین جسمی و حرکتی (غیرذهنی) http://raad-alghadir.org

pixel