علینقی مشایخی | ریشهٔ امید | TEDxATU

24
امید چیست؟ ریشه امید چیست؟ کدام امید واقعی است؟ چرا ما مسئولیت ناکامی های خود را نمی‌پذیریم؟ دکتر علینقی مشایخی توصیه‌هایی به جوانان دارد.
pixel