نماهنگ الحاج المحمود الکریمی اسفارالغدیر

94

نماهنگ الحاج المحمود الکریمی ۱۳۹۵ اسفار الغدیر بسیار زیبا و با زیر زمینه کربلایی حمید علیمی ‌.

کرب و بلا
کرب و بلا 52 دنبال کننده