مباحثی که در دوره آموزشی برق ساختمان به آن پرداخته شده است - کوبدار

2,113
در این ویدیو تمام مباحثی که در این دوره آموزشی برق ساختمان به آن پرداخته شده است را به صورت تیتر وار و همراه با توضیح و آشنایی اولیه بیان کرده اینم. تهیه آموزش ها در آدرس زیر: https://www.koobdar.ir/electronics/home-electrical-wiring
pixel