یادگیری و آموزش تکنولوژی های جدید در سال آینده

605
سخنرانی میلاد نوری (بنیانگذار پونز و توکان تک) در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با موضوع یادگیری و آموزش تکنولوژی های جدید در سال آینده
pixel