فراخوان ملی کودک واورژانس 115 - کلیپ شماره 36

29,461

اولین فراخوان ملی کلیپ های کودک و اورژانس115 به همت روابط عمومی اورژانس استان اصفهان در آبان 98 برگزار شد. موضوعات فراخوان: امداد خواهی از اورژانس،احیا قلبی ریوی،کنترل خونریزی،سوختگی و انسداد راه هوایی

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel