فیلم توفیق اجباری و نکات حقوقی آن برای مشاورین املاک

1,221

فیلم توفیق اجباری و نکته حقوقی برای مشاورین املاک ملک مشاع افراز سند تفکیکی مرکز جامع آموزش مشاورین املاک http://kaaam.ir

آستیگمات
%79
کارگردان: مجیدرضا مصطفوی مدت زمان: یک ساعت و 22 دقیقه
آستیگمات
pixel