جریان الکتریکی بخش سوم

437
تدریس مبحث مدارهای الکتریکی توسط استاد محمد گلزاری. این مبحث بخشی از فصل دوم فیزیک 11 رشته های ریاضی و تجربی است. www.poopakedu.ir
pixel