گفتگو با آقای رضا محمد خانلو - مدرس حرفه ای فیزیک و‌مولف

711
آموزش علوم و مهارت های جدید و تاثیرات آن در زندگی و حرفه ما... کوچینگ به عنوان مهارت و حرفه ای نو در کسب و کار و زندگی ما چه تاثیراتی دارد. در گفتگو با آقای رضا محمد خانلو نظرات ایشان در رابطه با کوچینگ و کارکرد آن در زندگی شخصی ایشان را میشنویم
pixel