درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه دوم

11
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه دوم 1 صفر 1442
pixel