بازارچه خیریه دبیرستان سلام یوسف آباد 1397

391

در آخرین روزهای سال 1397، دست به دست یکدیگر دادند و به یاری دوستان خود از طبقه ضعیف تر جامعه پرداختند. در این بازارچه خیریه، که به همت دانش آموزان سلام یوسف آباد (دوره اول) برگزار شد، دانش آموزان در غرفه های متنوعی به فروش محصولات پرداختند. سود حاصل از این بازارچه به حساب خیریه واریز شده و صرف دانش آموزان بی بضاعت میگردد .

pixel