آموزش و معرفی بازی آبینوس/دکتربردگیم /drboardgames /

2,535
برای دیدن فیلم های بیشتر من رو در اینستاگرام دنبال کنید Instagram:@dr.boardgames در در این بازی شما باید روی اعداد شرط ببندید اگر به همان میزان که شرط بستید توانستید توکن های وسط برد را رو کنید همان میزان را از بانک بازی دریافت می کنید یا اگر بازیکن دیگری همان مقدار را رو کرد شما نیز همان مقدار پول دریافت می کنید اما اگر به آن میزان توکن رو نشود همان همان مقدار که شرط بسته بودید را باید به بانک بازی بدهید �ر بیشترین مقدار پول را شرط ببندید دوبرابر از بانک دریافت می‌کنید
Dr. Game. Official 57 دنبال کننده
pixel