فرصت‌ها و تهدیدهای کرونا بر قراردادها عمومی

38
گفتگوی سه نفره با حضور دکتر جواد حداد (کارشناس قراردادهای فیدیک)، علی قره‌داغلی (کارشناس حقوق مناقصات) و حمید حسین‌زاده (کارشناس قراردادها) اهم مطالب: تعریف بیماری واگیردار در قرادادهای داخلی و بین‌المللی - تبیین شرایط فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای داخلی و بین‌المللی
حقوق احداث 4 دنبال کننده
pixel