تفاوت آیلتس و تافل

1,103
آزمون های تافل و آیلتس مشهورترین و متداول ترین آزمون های زبان در سطح جهان محسوب می شوند که از نظر شکل برگزاری با یکدیگر تفاوت دارند.
pixel