قمه زنی ابزار شبکه های وهابی علیه شیعه(آیت الله قزوینی)

2,002

قمه زنی ابزار شبکه های وهابی علیه شیعه-قمه زنی از نظر بسیاری از مراجع حرام هست -وهن مذهب- قمه زنی -سید صادق شیرازی-الهیاری -دوستان سایت های زیادی از قمه زنی سو استفاده کردن از جمله یاهو که عکسش در کانال بنده قسمت مختلف آمده-هیچ کدام از امامان ما علیهم السلام قمه نزدند-تطبیر-نظر دیگر مراجع و فقها در همین کانال

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 757 دنبال کننده
IR_RANGER

IR_RANGER

2 سال پیش
وهابی ها و صد البته شبکه های شیعه نمای لندنی ، علی الخصوص شیرازی ملعون ...!