انواع دام ها در شروع بازی های شطرنج _ لگال

484

در ادامه ویدیوهای آموزشی شطرنج دام های مهم شروع بازی به دام لگال رسیدیم و یک بازی از قرن هجدهم میلادی و توضیح این دام ارائه شده است..http://herochess.ir

Herochess 40 دنبال کننده
pixel