کاردرمانی و توانبخشی برای کودکان فلج مغزی در منزل،09189687352محمدی

572
ارائه بهترین خدمات کاردرمانی در منزل برای سکته مغزی ، فلج مغزی ، پارکینسون ، ام اس ، ضایعه نخاعی،اوتیسم،بیش فعالی و دیگر اختلالات جسمی و ذهنی کودکان و بزرگ سالان در منزل توسط کارشناس ارشد کاردرمانی ، صمد محمدی
pixel