چند استارتاپ که اخیرا در جهان گل کرده اند - مهدی رحمانی

704

مهدی رحمانی، بنیانگذار استارتاپ 1car.ir در سومین رویداد همسو از چند استارتاپ که اخیرا موفقیت هایی داشته اند صحبت می کند. شاید شنیدنش به شما ایده بدهد.

همسو
همسو 13 دنبال کننده