پنجمین جلسه عصر علوم انسانی - سارا شریعتی

1,582

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین. موضوع: چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟ 11 اردیبهشت 1396