سخنان +18 مدیر عامل کاله در پخش زنده

1,326
طعم سه چیز تو دنیا فرق داره ! پنیر، شراب و زن ! مدیر عامل شرکت کاله شبکه یک (پخش زنده). قیافه علی ضیا
تازه شو 592 دنبال کننده
pixel