پک آموزشی ریمپ و تیونینگ ایسیو REMAP ECU

619

آموزش ریمپ و تیونیگ حرفه ای ایسیوهای ایرانی و خارجی Siemens–Bosch–Valeo–Sagem–SSAT افزایش شتاب گشتاور توان موتور رفع کپ دریچه گاز کاهشی دمای فن کاتاف رگباری حذف سنسور اکسیژن کاهش مصرف سوخت حذف محدویت سرعت چکسام گیری اصولی آموزش نرم افزارهای Winlos - Ecm Titanium - 010 Editor - TunerPro RT آموزش اصول کلی ریمپ و تیونیگ و کسب مهارت جهت انجام ریمپ ایسیوهای ایرانی و خارجی و حتی ایسیوهایی که در آینده وارد بازار میشوند. مدت محدود با 60 درصد تخفیف 600 هزارتومان-091975

http://ecu3.ir
http://ecu3.ir 10 دنبال کننده