نرم افزار Zoom - کنفرانس تصویری

928

با تماشای این ویدیو شما میتوانید کنفرانس های خود را از طریق نرم افزار Zoom انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه http://www.parsonline.com/lifestyle/zoom/ مراجعه نمایید.