آموزش پروگرام ریموت بنینکا

243

ریموت بنینکا در چند سال اخیر ریموت کنترل های درب های پارکینگی خود را با ظاهری متفاوت و زیبا به بازار معرفی نموده است. این ریموت ها به رمزگذاری جدید (ARC (advanced Rolling Code مجهز شده است که باعث شده ریموت درب اتوماتیک بنینکا ترکیبی از عملکرد دقیق، ایمنی، قابلیت اطمینان بالا و سادگی در پروگرام باشد. ARC به لطف کدنویسی پیشرفته نسبت به قدیم می تواند کد 128bit را در خود را ذخیره کند که باعث می شود تا رمزگذاری پیشرفته رولینگ کد تضمین بالاترین حفاظت ضد کلونینگ باشد. ریموت های بنینک