افتتاحیه اولین سیمپوزیوم زیبایی

193

سلام دوستان عزیز بعد از كنگره ی دبی افتخار این را داشتم كه در ایران در افتتاحیه اولین سیمپوزیوم زیبایی صورت ایران با حضور جناب آقای دكتر @drmattstefanelli ومدیر عامل محترم شركت سلامت پردیس سركار خانم دكتر @drelliesattari عزیز حضور داشته باشم

pixel