سال نو میلادی مبارك

1,032

سال نو میلادی را به تمام مسیحیان تبریك عرض میكنیم