سال نو میلادی مبارك

960

سال نو میلادی را به تمام مسیحیان تبریك عرض میكنیم